You are here

Veličina fajlova za štampanje na platno

Kvalitet štampe na platnu prvenstveno zavisi od rezolucije digitalne fotografije. Najbolje rezultati postižu se fotografijama visokih rezolucija, većih od 3000 px i 2 MB. Za dobre rezultate dovoljne su fotografije koje imaju rezoluciju oko 2000 px i oko 900 KB. Za veći format pošaljite veći fajl :-). Fotografije šaljite u JPEG formatu (to je svakako i format u kome rade digitalni fotoaparati).