You are here

Veličina fajlova za izradu fotografija

Obratite pažnju kod uploada fotografija na veličinu fajlova.

Za manje formate do 10x15 cm dovoljni su fajlovi od oko  200 KB za dobre fotografije.

Za veće formate od 13x18 cm do 15x21 cm trebalo bi da su fajlovi većI od 200 KB.

Za 20x30 cm i 25x38 cm minimum je  oko 500 - 600 KB

Ako imate  fotoaparat od 10 ili vise megapixela, nemojte drasticno smanjiti kvalitet fotografija da bi sto vise mesta imali na kartici.